Обща цел на проекта

Стартиране и пилотиране на „Youth Social Eco-Innovation Lab“ – виртуално пространство за сътрудничество с отворен достъп за създаване на социални еко-иновации, ръководени от млади хора.

Специфични цели на проекта     

  • Стартиране и пилотиране на лабораторията
  • 15 виртуални съвместни работилници
  • 3 идеи за проекти за социални еко-иновация, генерирани в рамките на проекта
  • 3 проучвания  на процеса на сътрудничество, ефективността на лабораторията и конкретни идеи за ръководени от младежи проекти
  • Персонализиран онлайн курс за обучение на младежки работници за това как да се насърчи активното гражданство, инициативата и предприемачеството сред младите хора в областта на социалните еко-иновации и как да се улесни виртуалното сътрудничество между младите хора
  • Кампания за разпространение

Целевата група на проекта е представена от следните категории:

Младежки работници – тези, които подкрепят младите хора чрез неформално обучение или дейности, насочени към подобряване на житейските умения, ключови компетентности и активното гражданство.

Младежи – на възраст от 13 до 30 години

youth2

Партньори: Фондация ТЕРРА Милениум III, Resource Center for Education and Professional Training  (Румъния), BEST INSTITUT (Австрия), Социални иноватори (България)

Общата стойност на проекта е 250 000 евро

Проектът е разработен в рамките на програма Еразъм+, изпълнявана от Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт.