faq
bila-youth

Нашите цели:

  • 15 виртуални съвместни работилници
  • 3 идеи за проекти за социални еко-иновации, генерирани в рамките на проекта
  • 3 проучвания на процеса на сътрудничество, ефективността на лабораторията и опита на младежките работници
  • Персонализиран онлайн курс за обучение на младежки работници как да насърчават активното гражданство, инициативата и предприемачеството сред младите хора в областта на социалните еко-иновации и как да улесняват виртуалното сътрудничество между младите хора

Recommended articles

Partners

Фондация ТЕРА Милениум III

Фондация TERRA Millennium III е независима, неправителствена организация с нестопанска цел за опазване на околната среда, създадена през 1998 г. Нейната мисия е да разработва екологични проекти с цел да се повиши обществената осведоменост за причините и ефектите от изменението на климата и да насърчава програми за устойчиво развитие на национално, регионално и глобално ниво.

BEST Institut

BEST Institut бе основан през 1990 г. като независима Австрийска организация за предоставяне на непрекъснато обучение, професионална квалификация и кариерни услуги. Основните му дейности включват разработването на иновативни програми за обучение за млади (16+) лица и възрастни, много от които в неравностойно положение и с миграционен произход, за непрекъснато и професионално обучение, консултиране, коучинг и активиране на търсещи работа и служители.

BEST Institut

BEST Institut бе основан през 1990 г. като независима Австрийска организация за предоставяне на непрекъснато обучение, професионална квалификация и кариерни услуги. Основните му дейности включват разработването на иновативни програми за обучение за млади (16+) лица и възрастни, много от които в неравностойно положение и с миграционен произход, за непрекъснато и професионално обучение, консултиране, коучинг и активиране на търсещи работа и служители.

Фондация CREFOP

Фондация CREFOP (Ресурсен център за професионално образование и обучение) е неправителствена организация, основана през 2006 г. в Румъния, чиято основна мисия, на която е посветена, е да насърчава приобщаващото образование и иновациите в образованието и младежкия сектор. От създаването си фондацията разработи важни проекти на национално ниво, действайки главно в общности в неравностойно положение в няколко региона на Румъния (Северозападна, Централна, Североизточна, Югозападна Олтения), в национални проекти, финансирани от Европейския социален фонд, но също и Европейски програми, особено тези, насочени към развитие на иновациите в образованието и обучението.

Социални иноватори

Създадена през 2021 г., организацията се основава на опита на група професионалисти с дългогодишно познание в областта на социалните иновации, методите и технологиите, помагащи на развитието им. Фокусът на сдружението е върху насърчаване и окуражаване развитието на иновативни образователни и обучителни модели, форми и практики в социалното предприемачество и социалните иновации.

Социални иноватори

Създадена през 2021 г., организацията се основава на опита на група професионалисти с дългогодишно познание в областта на социалните иновации, методите и технологиите, помагащи на развитието им. Фокусът на сдружението е върху насърчаване и окуражаване развитието на иновативни образователни и обучителни модели, форми и практики в социалното предприемачество и социалните иновации.
By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree